Joseph Beuys - Minneapolis-Fragmente, 1977, lithograph on wove and pencil, stamped

Minneapolis-Fragmente

Accession Date:
05/01/06
Accession Number:
F-BEUYS-106.235
1977
lithograph on wove and pencil, stamped
25 1/4 x 35 in. (64.14 x 88.9 cm)