James Rosenquist

Grand Forks, North Dakota, United States
1933